Wet en regelgeving en de keurmerken

Naast wet- en regelgeving van de overheid zijn er ook door marktpartijen zelf ontwikkelde normen of keurmerken die over het algemeen tot doel hebben om het kaf van het koren te scheiden.

Keurmerken kunnen belangrijke kwaliteitskenmerken bevatten die voor andere partijen aanleiding kunnen zijn om wel of juist niet samen te werken. Zo is er een onderscheid tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Maar er zijn ook keurmerken voor bepaalde vormen van huisvesting.

De belangrijkste keurmerken rond de huisvesting van arbeidsmigranten zijn:

  • het SNF-keurmerk: De sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie hebben gezamenlijk een keurmerk opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze normen zijn vastgelegd in CAO’s. De sector ziet zelf toe op de naleving ervan. Daartoe is de stichting normering flexwonen (SNF) opgericht, die organisaties die voldoen aan de norm voor goede huisvesting (logies of kamerverhuur) registreert en certificeert.
  • het SKIA-keurmerk: een stichting die staat voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland.
  • het certificaat voor onzelfstandige woonruimte SKW-keurmerk: Aedes, Vastgoed Belang, de Federatie Opvang, drie grote gemeenten, de Woonbond en de Landelijke Vereniging voor Thuislozen hebben al in 2004 eisen geformuleerd waaraan betrouwbare aanbieders van onzelfstandige woonruimte moeten voldoen. SKW Certificatie is door de Raad voor Accreditatie erkend voor het uitgeven van dit certificaat.
  • het (af te bouwen) CFH-keurmerk: ABU en NBBU zijn partners in het nieuwe huisvestingskeurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). ABU en NBBU zijn daarom voornemens om het Certified Flex Home-keurmerk op den duur op te laten gaan in dit nieuwe SNF-certificaat. Leden van beide brancheverenigingen zullen dan ook gehouden zijn aan de huisvestingsnormen van SNF.

Dit dossier bevat informatie over de voor huisvesting van arbeidsmigranten relevante keurmerken, over de praktische betekenis van die keurmerken en over de wijze waarop aanbieders er aan kunnen voldoen.

Bron: http://www.flexwonenarbeidsmigranten.nl/dossiers/normering-en-certificering/