Over Huisvesting Direct

Huisvesting Direct opgericht in 1998 is vanwege haar ervaring en kennis op woninggebied een betrouwbare organisatie binnen de business to business en business to consumer ' kanalen '. Vanwege het feit dat we vanzelfsprekend een maximaal resultaat willen behalen voor u als klant alsmede voor onszelf staan we voor een scherpe prijs i.c.m. een kwalitatief hoogstaand product en dienst. Maximaal presteren, gewoongoed voor Huisvesting Direct, brengt voor u als klant en voor onszelf een maximaal resultaat. Het toetsen van onze kwaliteit van dienstverlening wordt frequent gedaan.

Huisvesting Direct draagt als bemiddelingspartij op daadkrachtige wijze zorg voor betaalbare woningen ten behoeve van de huurder wat bijvoorbeeld een gezin met of zonder kinderen, een ouder echtpaar, een alleenstaand iemand of bijvoorbeeld een arbeidsmigrant die huisvesting kan zijn. Voor iedereen die een woning nodig heeft zetten wij ons vanzelfsprekend voor 100% in.

Goed wonen is meer dan alleen een goede woning. Daarom werken we samen met onze klanten en partners om kwalitatief goede huisvesting in een fijne leefbare omgeving voor huurder en buurtgenoten te realiseren. Klantgerichtheid staat in ons werk voorop.

Dagelijks de nieuwste huurwoningen!

Bent u geïnteresseerd in een huurwoning? Wij staan voor u klaar. U voelt zich vertrouwd bij ons door de persoonlijke aandacht, de kennis die aanwezig is binnen Huisvesting Direct en haar gekwalificeerde medewerkers en onze ruime ervaring die is opgedaan vanaf 1998. Wij beschikken over een zeer groot aanbod van huurwoningen en over een zeer groot landelijk netwerk. Naast het aanbod van huurwoningmakelaars,reguliere makelaars, projectontwikkelaars etc...  bieden ook zeer veel particulieren hun huurwoning en kamers op Huisvestingdirect.nl aan.

Voor informatie kunt u contact opnemen via het mailadres info@huisvestingdirect.nl en het telefoonnummer 0527-697769.

Verantwoording

Dubbele bemiddelingskosten zijn niet toegestaan.

Als Huisvesting Direct hechten we erg veel waarde aan een goed imago van de huurmarkt. De normen die zijn gesteld m.b.t. wet en regelgeving / Huurwoningen waar we als Huisvesting Direct aan willen en ook moeten voldoen, worden altijd behaald.Huisvesting Direct is 100% compliant.

Het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij huurder en/of verhuurder krijgt veel aandacht van de politiek en pers. Wat wel en niet is toegestaan is niet altijd even duidelijk. Wij zijn dat echter wel: het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten is niet toegestaan, met uitzondering van kamerverhuur. Dat is ook in lijn met artikel 7:417 BW. Dit wetsartikel uit het Burgerlijk Wetboek verbiedt de bemiddelaar om aan zowel huurder als verhuurder courtage in rekening te brengen. In de volksmond wordt ook wel gezegd: het is verboden twee heren te dienen. De rekening dient dus te allen tijde te liggen bij de opdrachtgever.

Integriteit

Integer handelen is een must en tevens gewoongoed binnen Huisvesting Direct en haar medewerkers.